Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי צבי אריה לייב לנדא מאליק

רבי צבי אריה לייב לנדא מאליק

י"א

תשרי

ה'תקע"ב

י"א

תשרי

ה'תקע"ב

רבי צבי אריה לייב לנדא, האדמו"ר מאליק, נולד בשנת ה'תק"ך י"א לחודש תשרי, לאביו רבי אברהם.

נישואיו:
רבנו נשא לאשה את בתו של רבי מנחם מאניש הורוביץ אב"ד זמיגראד.

עובדות והנהגות:
רבנו היה תלמידו של רבי יחיאל מיכל המגיד מזלוטשוב.
רבנו היה חברו של רבי נחמן מברסלב ואף שוחח עמו כמה וכמה פעמים בדברי תורה ובדברי קבלה.
רבי נחמן מברסלב אף אמר על רבנו כי יש בתוכו מחכמת שלמה המלך.

אדמורותו:
רבנו היה מייסדה של שוששלת אליק ואלפים הצתופפו בצילו ובאו להתדפק על דלתות ביתו, חלקם באו לקבלת לישועה ולברכה וחלקם לקבלת דרך בעבודת ה'.

פטירתו:
בי"א תשרי שנת ה'תקע"ב נפטר רבנו והוא בן חמישים שנה בלבד, רבנו נפטר כאותם הצדיקים אשר יום לידתם ויום פטירתם היו באותו התאריך בדיוק.

מספריו:
דברי תורתו רוכוזו בספר:
אור חכמים.

מילדיו:
רבי יוסף דוד מאליק

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: