Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי משה יהודה לייב שפירא מסטריזו'ב

רבי משה יהודה לייב שפירא מסטריזו'ב

ב'

חשוון

ה'תרע"ז

ב'

חשוון

ה'תרע"ז

רבי משה יהודה לייב שפירא, נולד בשנת ה'תרי"ג, לאביו רבי שלמה שפירא רבה של מונקאטש בעל השם משלמה ב"ר רבי אלעזר שפירא רב העיר לאנצוט ב"רצבי אלימלך שפירא רב העיר דינוב, ולאמו מרת חיה פרימע רבקה בתו של רבי יקותיאל שמעלקא ערבליך ב"ר משה יהודה לייב מסאסוב.

נישואיו:
בשנת ה'תרל"ב נשא רבנו לאשה את מרת חנה בת רבי ברוך האלברשטאם ב"ר חיים האלברשטאם בעל הדברי חיים מצאנז.

בעל הדברי חיים מצאנז אהב מאוד את רבנו אשר היה סמוך על שוחלנו הקדוש מחתנותו בשנת ה'תרל"ב עד לפטירת בעל הדברי חיים בשנת ה'תרל"ו.

רבנותו:
רבנו שמש כרב ואב"ד בעיר בייטש, לאחר מכן הוזמן לכהן בעיר סאסוב ולבסוף נקרא רבנו לכהן כרב ואב"ד בעיר סטריז'וב.

פטירתו:
בשנת ה'תרע"ד פרצה מחלמת העולם הראשונה ורבנו ברח יחד עם משפחתו לעיר ווינה בה חיי כמה שנים עד ליום פטירתו ב' חשוון ה'תרע"ז, עלתה נשמתו בטהרה השמיימה.
רבנו נפטר בעיר ווינה ומנוחתו כבוד בעיר מונקאטש ליד אביו.

מילדיו:
מרת חיה חשא, אשת רבי שלמה טייטלבוים הי"ד ראב"ד גערליץ.
מרת יוטא, אשת רבי אלטער אליעזר הורוויץ בזיווג ראשון, ואשת רבי נתן דוד ראבינוביץ בזיווג שני.
מרת מינדל, אשת רבי ישראל חיים שפירא רב העיר בערטש
מרת פעסיל, אשת רבי משה צבי הלוי ראטנבערג
מרת מלכה נחמה
רבי נחמיה שפירא הי"ד, ממלא מקום אביו, אב"ד סאסוב וסטריז'וב.

מיקום

אונגוואר (אוז'גורוד) Uzhhorod שבאוקרינא
UL.gorkovo

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: