Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי מנחם א"ש – אייזנשטאט

רבי מנחם א"ש – אייזנשטאט

ו'

כסלו

ה'תר"ל

ו'

כסלו

ה'תר"ל

רבי מנחם אייזנשטאט הידוע כרבי מנחם א"ש, נולד לאביו רבי מאיר אייזנשטאט – המהר"ם א"ש, ולאמו מרת חנה בת רבי דוד דייטש מחבר ספר אהל דוד ואב"ד בק"ק כגון: ימניץ, סרדהל ועוד.

רבנותו:
רבנו כיהן כאב"ד בעיר חוסט שבאוקראינה, לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרי"ב נקרא רבנו אחר כבוד לעיר אונגוואר המעטירה, להחליף את אביו ולהמשיך את דרכו.

פטירתו:
בו' כסליו שנת ה'תר"ל נפטר רבנו ונשמתו עלתה הישר לפני כסא הכבוד ומנחותו כבוד בעיר אונגוואר.

מספריו:
חומת א"ש
זכרון יהודה

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: