Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

"ושם, במקום גניזת הצדיק, זוכה כל אחד שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות".

(שלוחין ב' י"ג)

"ועל כן הוא דבר גדול מאוד מאוד להרבות לילך על קברי צדיקים אמיתיים".

(כתובת קעקע ג' ב')

על ידי השתטחות על קברי צדיקים, הקב"ה עושה לו טובות, אף על פי שאינו ראוי לכך.

(ספר המידות, צדיק קעג)

"עיקר השראתה שכינה בדורותינו אלה - בקיברי צדיקים".

(מובא ב"לשם" חלק ד' בשם הגר"א)

"מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ להשתטח על קיברי צדיקים, מצד שהיא מצוה רבה".

מובא ב"שדי חמד" (מערכת ארץ ישראל אות א')

עזרו לנו להמשיך
לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

רבי אהרן מטיטוב [טיטובר]

רבי אהרן מטיטוב [טיטובר]

ה'

טבת

ה-תקפ"ט

ה'

טבת

ה-תקפ"ט

הרה"ק רבי אהרן מטיטוב זיע"א בנו של הרה"ק רבי צבי בן רבינו אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, 
רבות ניתן לדבר בשבחו אך המעשה הבא שסיפר נכדו הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב, מעיד עליו יותר מכל: לפני שנתגלה רבי אהרן הוא נהג בהסתרה מופלגת והתגורר בקונסטנטין שם היה יושב בבית המדרש מאחורי תנור, ועסק בתורה ובעבודת ה

Scroll Up

הפניות נקראות ומועברות לטיפול אך ללא מענה אישי

השאירו לנו הודעה בטופס הבא: