אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' כסלו ה'תשע"ט , 15/11/2018
תאריך פטירה:
כ"ב כסלו  ה'תרס"ז
הרה"ק רבי יואל אשכנזי מזולוטשוב זיע''א
ב"ר משה דוד