אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' כסלו ה'תשע"ט , 15/11/2018
תאריך פטירה:
כ"ט שבט  
רבי ראובן ב"ר יעקב חיים הלוי הורוויץ