אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , כ"ט חשוון ה'תשע"ח , 18/11/2017
תאריך פטירה:
כ"ט חשוון  ה'תרפ"ג
רבי שלמה זלמן סנדר שפירא
מירושלים