אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
תאריך פטירה:
כ"ט חשוון  ה'תרפ"ג
רבי שלמה זלמן סנדר שפירא
מירושלים