אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
תאריך פטירה:
ה' חשוון  ה'תשנ"ו
רבי אברהם הלוי זיונס
ראש כנסת ישראל, ניו יורק