אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , כ"ט חשוון ה'תשע"ח , 18/11/2017
תאריך פטירה:
כ"ח חשוון  ה'תרס"ה
דרכי גישה
מקום קבורה:
איהל SATORALJAUJHELY שבהונגריה
רבי אברהם ניסן ב"ר משה יוסף
נכד הרבנים הגאונים בעל הישמח משה, הדברי חיים מצאנז ובעל החכם צבי