אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , כ"ט טבת ה'תשע"ח , 16/01/2018
תאריך פטירה:
כ"ט טבת  ה'תר"ן
רבי נתן אדלר מלונדון
בעמ"ס נתינה לגר, ב"ר מרדכי