אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , כ"ט טבת ה'תשע"ח , 16/01/2018
תאריך פטירה:
כ"ט טבת  ה'תשמ"ט
רבי מאיר חדש
מנהל רוחני בישיבת חברון, ב"ר בן ציון