אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
תאריך פטירה:
כ"א כסלו  ה'תרכ"ד
הרה"ק רבי נפתלי מטשרקאס זיע"א
ב"ר יחזקאל משינאווא