אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' כסלו ה'תשע"ט , 15/11/2018
תאריך פטירה:
כ"א כסלו  ה'תרכ"ד
הרה"ק רבי נפתלי מטשרקאס זיע"א
ב"ר יחזקאל משינאווא