אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , ו' אלול ה'תשע"ח , 17/08/2018
תאריך פטירה:
כ' כסלו  
הרה"ק רבי ברוך זוזות זיע"א
מרבני מרוקו