אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' כסלו ה'תשע"ט , 15/11/2018
תאריך פטירה:
כ' כסלו  
הרה"ק רבי ברוך זוזות זיע"א
מרבני מרוקו