אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
תאריך פטירה:
כ' כסלו  
הרה"ק רבי ברוך זוזות זיע"א
מרבני מרוקו