אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
תאריך פטירה:
כ' כסלו  
הרה"ק רבי ברוך זוזות זיע"א
מרבני מרוקו