אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
תאריך פטירה:
כ' כסלו  ה'תרצ"ד
הרה"ק רבי חיים משה צבי מרחמסטריווקא זיע"א
ב"ר מרדכי דב מרחמסטריווקא