אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' כסלו ה'תשע"ט , 15/11/2018
תאריך פטירה:
כ' כסלו  ה'תרצ"ד
הרה"ק רבי חיים משה צבי מרחמסטריווקא זיע"א
ב"ר מרדכי דב מרחמסטריווקא