אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
תאריך פטירה:
כ' כסלו  ה'תקל"ג
הרה"ק רבי משולם פייבוש מקרמניץ זיע"א
בעמ"ס משנת חכמים, ב"ר דב בעריש