אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
תאריך פטירה:
כ' כסלו  ה'תקל"ג
הרה"ק רבי משולם פייבוש מקרמניץ זיע"א
בעמ"ס משנת חכמים, ב"ר דב בעריש