אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' כסלו ה'תשע"ט , 15/11/2018
תאריך פטירה:
י"ט כסלו  ה'תרפ"א
הרה"ק רבי פראג'י עלוש זיע"א
רב ראשי בגאבס, בעמ"ס אהב משפט