אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
תאריך פטירה:
י"ט כסלו  ה'תש"ב
הרה"ק רבי חיים מסאטמר זיע"א
ב"ר שלום אליעזר מראצפורט