אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
תאריך פטירה:
י"ט כסלו  ה'תש"ב
הרה"ק רבי חיים מסאטמר זיע"א
ב"ר שלום אליעזר מראצפורט