אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , א' שבט ה'תשע"ח , 17/01/2018
תאריך פטירה:
כ"ז חשוון  ה‚ תר"ט
רבי מאיר בנימין מנחם דונין
רבי מאיר בנימין מנחם דונין מחבר ספר 'באר השדה'