אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , כ"ט חשוון ה'תשע"ח , 18/11/2017
תאריך פטירה:
כ"ז חשוון  ה‚ תר"ט
רבי מאיר בנימין מנחם דונין
רבי מאיר בנימין מנחם דונין מחבר ספר 'באר השדה'