אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
תאריך פטירה:
כ"ז חשוון  ה‚ תר"ט
רבי מאיר בנימין מנחם דונין
רבי מאיר בנימין מנחם דונין מחבר ספר 'באר השדה'