אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
תאריך פטירה:
כ"ז חשוון  ה‚ תקפ"ו
דרכי גישה
מקום קבורה:
איזמיר, טורקיה
מפה
הדפס
|
שלח לחבר
רבי רפאל אשכנזי
ב"ר יהודה
 
היה בנו ותלמידו של אביו רבי יהודה רבה הגדול של איזמיר.
כיהן כרב באיזמיר אחרי אביו, היה דיינא דנחית לעומקא דדינא וכל הדבר הקשה הביאו אליו ואל בית דינו הגדול.
היה גאון עצום בכל מקצועות התורה, עוד בטרם התמנותו לרב העיר פנו אליו בשאלות שונות גם מחוץ לאיזמיר.
 
מנוחתו כבוד בעיר איזמיר
 
ספריו:
מראה הנוגה
מראה עיניים