אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ו אדר  ה-תקע"ג
דרכי גישה
מקום קבורה:
ליז'ענסק - lezajsk - פולין
רבי אליעזר ליפמאן מחמלניק
אב"ד חמעלניק, מח"ס אורח לצדיק, בן רבי אלימלך מליז'נסק