אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ח חשוון  ה-תקל"ח
דרכי גישה
מקום קבורה:
ברדיטשוב - אוקראינה
מפה
הדפס
|
שלח לחבר
רבי אליעזר ליבער הגדול המגיד מברדיטשוב
ב"ר אברהם
 

נולד לרבי אברהם אשכנזי, שהיה תלמיד חכם ועשיר גדול, ממגורשי קראקא.
היה דור רביעי למקובלים רבי שמשון מאוסטרופולי ורבי יחיאל מיכל מנמירוב, וכן היה מיוחס לרבי נתן נטע שפירא, בעל "מגלה עמוקות".

היה חי בודד ונבדל מיתר אנשי העיר, שקוע תמיד בלימוד הקבלה. יהודי ברדיצ'ב התייחסו אליו כאל קדוש.

הבעל שם טוב היה אומר עליו: "ישנם צדיקים שזוכים לגילוי אליהו הנביא, אצל רבי ליבער הדבר להיפך – אליהו הנביא זכה לגילוי רבי ליבער אליו".

על פי הסיפור, רבי ליבר גר בצעירותו בעיירה סמוכה למקום בו נבנתה העיר ברדיצ'ב מאוחר יותר, והיה מתבודד ביערות סמוך לעירו. בעקבות תקרית שהייתה לו עם פריץ העיר, הבטיח לו הפריץ להקים עיר מיוחדת ליהודים - והיא העיר ברדיצ'ב.סיפור בניית העיר ברדיטשוב:
פעם אחת יצא הדוכס לטייל במרכבתו ביער, מלווה בפרשיו ונושאי-כלים, ומן השמים זימנו שיעבור בסמוך למקום תפילתו של ר' ליבר, שם עמד הצדיק מעוטף בטלית ותפילין ונושא ידיו לשמיים בתפילה לפני קונו.
 
מפחד העומד בתפילה נבהלו הסוסים וכמעט והפכו את העגלה על כל יושביהן. אז הבחין הדוכס כי כל זאת בא לו בשל היהודי העומד כאן בתפילה וחמתו בערה בו.

במצוות הדוכס התנפלו החיילים על ר' ליבר והיכוהו בשוטיהם מכוות איומות עד זוב דם, אולם ר' ליבר לא נע ולא זע, רק המשיך בתפילתו. או אז נבהלו המכים ונזכרו בסיפורים המהלכים גם בין הגויים על הצדיק המתפלל ביער ועל עונשו של הנוגע בו לרעה.

ואכן, מיד כשחזר הדוכס לארמונו נשתתק כל גופו וגם לשונו נאלמה דום ויהי לאילם ושום רופא לא העלה ארוכה למכתו של הדוכס.
 
החליטו אנשי הדוכס בדעתם לצאת אל היער לבקש מחילה מהצדיק המוכה. בבואם מצאוהו מתבוסס בדמו בשל מכותיהם האכזריות. נשאוהו אל בית הדוכס, הבהילו אליו רופאים מומחים ואלו טיפלו במכותיו.
 
למרות זאת, ואף שהתחננו לפניו על חיי הדוכס, לא אבה ר' ליבר למחול לשונא ישראל זה, עד שלבסוף נענה ואמר: אם ישבע לי הדוכס במלכו ובאלוקיו כי יחדל מהיום לעשוק את נתיניו היהודים ולא יפול עליהם פחדו לעולם, ובאותו מקום ביער שם היכוני קלגסיו - יבנה בית כנסת ומעון גדול עבורי – אזי אמחל לו, ואם לא יעשה כדברי – תהיה קללת אלוקים רובצת עליו לעולם.
 
שמע הדוכס את הדברים וסימן לאנשיו שיקבל עליו כל דבר ומלבד שיבריא. ואכן כעבור מספר שבועות קם ממיטת חוליו וגם החל בבניית בית הכנסת כאשר ציוה הצדיק.
 
אולם ר' ליבער ביקש עוד – יעקור הדוכס את עצי היער ויבנה שם עיר לאחיו היהודים - וכך נבנתה העיר ברדיטשוב.
 

קברו שופץ ע"י אגודת 'אהלי צדיקים', לקריאת הכתבה לחץ כאן