אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ה' חשוון  ג-תקנ"א
רבי משולם זלמן "חסיד"
ב"ר שמריה