אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ד' חשוון  ג-תש"ד
רבי יעקב יצחק דן מסטריקוב
ב"ר אלימלך מנחם מנדיל