אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ג' חשוון  ג-ת"ש
רבי יצחק זליג מסוקולוב
רבי יצחק זליג מסוקולוב ב"ר ישראל מפילוב