אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט' חשוון ה'תשע"ט , 18/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ב' חשוון  ג-תרע"ט
רבי יוסף אנגיל מקראקא
מקראקא ווינה ב"ר יהודה