אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ט תשרי  ג-תש"ג
רבי ישראל שפירא מגרודאזיסק
רבי ישראל שפירא מגרודאזיסק ב"ר חיים מאיר יחיאל