אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , ל' תשרי ה'תשע"ח , 20/10/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ט תשרי  ג-תרפ"ד
רבי שמואל צבי מאלכסנדר
ב"ר יחיאל