אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ט תשרי  ג-תרפ"ד
רבי שמואל צבי מאלכסנדר
ב"ר יחיאל