אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ט תשרי  ג-תמ"ח
שימעון הצדיק
משיירי הכנסת הגדולה