אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ח תשרי  ה-ש"ג
רבי אברהם קרא מפראג
רבי אברהם קרא מפראג ב"ר אביגדור