אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ז תשרי  ה-אלפים
רבי יצחק מבעלי התוספות
רבי יצחק ב"ר שמואל מבעלי התוספות