אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ו תשרי  ג-תקע"ז
רבי אהרון מזוטומיר
מחבר הספר "תולדות אהרון" ב"ר מרדכי