אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ה תשרי  ג-תר"ס
רבי פנחס
רבי פנחס ב"ר דוד כהן טנוג'י