אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ה תשרי  ג-ת"ר
רבי משה סופר מפרשבורג
רבי משה סופר מפרשבורג "חתם סופר ב"ר שמואל