אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שני , ה' תמוז ה'תשע"ח , 18/06/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ה תשרי  ג-ת"ר
רבי משה סופר מפרשבורג
רבי משה סופר מפרשבורג "חתם סופר ב"ר שמואל