אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , ל' תשרי ה'תשע"ח , 20/10/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ה תשרי  ג-ת"ר
רבי משה סופר מפרשבורג
רבי משה סופר מפרשבורג "חתם סופר ב"ר שמואל