אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , י' תשרי ה'תשע"ט , 19/09/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ה תשרי  ג-ת"ר
רבי משה סופר מפרשבורג
רבי משה סופר מפרשבורג "חתם סופר ב"ר שמואל