אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ג תשרי  ג-תר"ט
רבי שראגה פייבל דנציגר מגריצה
רבי שראגה פייבל דנציגר מגריצה ב"ר צבי הירש