אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י' תשרי  ג-תשל"ז
רבי משה יצחק גווירצמן
רבי משה יצחק גווירצמן מפרשבורסק ב"ר נפתלי אלימלך