אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' תשרי  ג-תש"כ
רבי יצחק זאב סולובייציק
רבי יצחק זאב סולובייציק אב"ד בריסק ב"ר חיים