אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' תשרי  ג-תש"ג
רבי יוסף אליעזר רבינוביץ
רבי יוסף אליעזר רבינוביץ מראדום ב"ר פינחס מקינצק