אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' תשרי  ג-תרס"ו
רבי יצחק יהודה שמלקיס מלבוב
רבי יצחק יהודה שמלקיס מלסוס ב"ר חיים שמואל