אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , י"ז תשרי ה'תשע"ט , 26/09/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' תשרי  ג-תק"ע
רבי אברהם הורביץ
רבי אברהם הורביץ ב"ר יעקב יצחק החוזה מלובלין