אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ט' תשרי  ג-תק"ע
רבי אברהם הורביץ
רבי אברהם הורביץ ב"ר יעקב יצחק החוזה מלובלין