אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ח' תשרי  ג-ת"ש
רבי שלמה בן ציון
רבי שלמה בן ציון מטשרנוביל ב"ר ישעיה משולם זישא