אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , י"ז תשרי ה'תשע"ט , 26/09/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ח' תשרי  ג-ת"ש
רבי שלמה בן ציון
רבי שלמה בן ציון מטשרנוביל ב"ר ישעיה משולם זישא