אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ז' תשרי  ג-תרי"ב
רבי נחום ממאקרוב
רבי נחום ממאקרוב ב"ר מרדכי מטשרנוביל