אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , י"ז תשרי ה'תשע"ט , 26/09/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ז' תשרי  ג-תרי"ב
רבי נחום ממאקרוב
רבי נחום ממאקרוב ב"ר מרדכי מטשרנוביל