אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ז' תשרי  ג-שי"א
זבולון בן יעקב אבינו
זבולון בן יעקב אבינו משיבטי יה ב'