אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ו' תשרי  ג-תרל"ב
רבי מרדכי טברסי
רבי מרדכי טברסקימטאלנא ב"ר דוד