אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ו' תשרי  ג-תק"פ
רבי אברהם כלפון
רבי אברהם כלפון ראב"ד טריפולי מח"ס "חיי אדם"