אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , י"ז תשרי ה'תשע"ט , 26/09/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ה' תשרי  ג-תרס"ח
רבי מרדכי שניאורסון
רבי מרדכי שניאורסון מוויטבסק ב"ר ברוך שלום