אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , ט' כסלו ה'תשע"ט , 17/11/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ה' תשרי  ג-תרס"ח
רבי מרדכי שניאורסון
רבי מרדכי שניאורסון מוויטבסק ב"ר ברוך שלום