אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , ו' אלול ה'תשע"ח , 17/08/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ל' סיוון  ג-תר"ט
רבי חיים קיצע
רבי חיים קיצע מארשהא "אוצרות חיים ב"ר יצחק