אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , י"ד חשוון ה'תשע"ט , 23/10/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
ל' סיוון  ג-תר"ט
רבי חיים קיצע
רבי חיים קיצע מארשהא "אוצרות חיים ב"ר יצחק