אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שישי , ו' אלול ה'תשע"ח , 17/08/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
י"ג סיוון  ב-תרע"ב.
רבי שרגא יאיר מביאלבזיג ב"ר נתן משידלובצה