אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ח תשרי ה'תשע"ח , 18/10/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ז אב  ה-ת"ח
רבי יהושע ב"ר יוסף חריף מקראקא
מחבר ספר "מגיני שלמה"