אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ז אב  ה-ת"ח
רבי יהושע ב"ר יוסף חריף מקראקא
מחבר ספר "מגיני שלמה"