אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ז' אדר ה'תשע"ח , 22/02/2018
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ה אב  ה-תשמ"ה
רבי ישראל יעקב ב"ר חיים פרץ קנייבסקי

המכונה "הסטייפלר"

בעל ספר "קהלות יעקב"