אהלי צדיקים
English
ב"ה יום רביעי , כ"ה כסלו ה'תשע"ח , 13/12/2017
ימי זכרון
תאריך פטירה:
כ"ה אב  ה-תקצ"ט
רבי יעקב משולם ב"ר מרדכי זאב אורנשטיין מלבוב